Portal:Forside

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Velkommen til Wikipedia,

den frie encyklopedi som du kan forbedre.
501 564 artikler på bokmål og riksmål

Bla gjennom kategoriene · Alfabetisk liste · Portaler
Kategorier: Kultur · Geografi · Historie · Matematikk · Vitenskap · Samfunn
Portaler: Kunst · Film · Historie · Samfunn · Geografi · Vitenskap · Språk

Ukens artikkel (uke 4)

IElvemusling er en sterkt truet art, og Norge har et særlig ansvar for arten

Elvemusling eller elveperlemusling er en nyreformet perlebærende musling som finnes i næringsfattig temperert, rennende ferskvann på den nordlige halvkule.

Elvemuslingen er internasjonalt sterkt truet av utryddelse, som følge av forsuring og opphopning av næringsstoffer i vassdragene, hovedsakelig på grunn av avrenning fra dyrket mark og andre menneskeskapte forandringer. Arten har alt blitt utryddet fra store deler av sitt naturlige utbredelsesområde. De største bestandene i dag befinner seg i Norge og Russland.

I Norge har fylkesmannen i Trøndelag nasjonalt ansvar for forvaltningen av elvemuslingen, som er en ansvarsart for Norge. Elvemuslingen er en viktig indikatorart på vannkvaliteten i elvene og en nøkkelart, fordi den har stor effekt på økosystemet der den lever. Den renser nemlig vannet. Derfor er den også en paraplyart, som svært mange andre arter er avhengig av. Les mer …


Dagens skandinaviske artikkel (svensk)

Carl Gustaf Rehnskiöld.

Carl Gustaf Rehnskiöld (1651–1722) var en svensk greve och militär. Han var Karl XII:s lärare i krigskonst och närmaste militäre rådgivare, och fungerade även som ställföreträdande överbefälhavare för den karolinska armén.

Rehnskiöld var uppvuxen i Svenska Pommern. 1673 gick han i svensk krigstjänst och deltog i skånska kriget, där han befordrades till överstelöjtnant och generaladjutant.

I stora nordiska kriget stod han närmast Karl XII i den karolinska arméns operativa ledning och ritade stridsplanerna inför landstigningen vid Humlebæk och i fältslagen vid Narva, Düna och Kliszów. I slaget vid Fraustadt 1706 förde han självständigt armébefäl och slog en sachsisk-rysk armé. För sina förtjänster befordrades Rehnskiöld till fältmarskalk och upphöjdes till greve. Efter att Karl XII blivit skjuten i foten tog Rehnskiöld över befälet för den svenska armén i slaget vid Poltava 1709, där svenskarna led ett avgörande nederlag.

Efter slaget blev Rehnskiöld krigsfånge i Ryssland och tillbringade åren med att tillsammans med greve Carl Piper driva ett förvaltningskontor i Moskva för att bistå de övriga svenska krigsfångarna. Rehnskiöld blev utväxlad 1718 och kom sedan till belägringen av Fredriksten strax innan Karl XII blev skjuten till döds. Läs mer…

Arkiv · Dette er ukens artikkel på svensk Wikipedia

Nye gode artikler

DPieter Christoffel Wonder er en studie i lysets virkning på ulike flater.
Dette er eksempler på gode nye Wikipediaartikler. · Arkiv · Flere nye artikler her.

Søsterprosjekter

Wikipedia utgis av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation, som driver flere flerspråklige og frie prosjekter hvor alle kan bidra.

Wikimedia Community Logo.svg Meta-Wiki
Koordinasjonsside for Wikimedia-prosjekter
Commons-logo.svg Commons
Lagringssted for delt multimedieinnhold
Wiktionary-logo-en.png Wiktionary
Fri ordbok
Wikibooks-logo.svg Wikibøker
Bøker og manualer
Wikiquote-logo.svg Wikiquote
Sitatsamling
Wikisource-logo.svg Wikikilden
Originale tekster
Wikispecies-logo.svg Wikispecies
Oppslagsverk over dyre- og plantearter
Wikinews-logo.png Wikinytt
Nyhetstjeneste med fritt innhold
Wikiversity-logo-41px.png Wikiversity
Frie læringsressurser
Mediawiki-logo.png MediaWiki
Utvikling av friprogløsningen MediaWiki
Wikidata-logo.svg Wikidata
Fri kunnskapsbase
Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg Wikivoyage
Reiseguide med fritt innhold

Nylig avdøde

Paweł Adamowicz

I dag

Den 23. januar:

Camilla Collett

Om Wikipedia

Wikipedia er en encyklopedi på flere enn 280 språk, som skrives av frivillige bidragsytere fra hele verden. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. Vi startet i 2001 og arbeider nå på flere enn 35 millioner artikler, hvorav 501 564 i den norske utgaven på bokmål og riksmål. På den nynorske versjonen arbeides det på flere enn 140 000 artikler. Les mer om hvordan du kan bidra!